سقف نور (آسمان مجازی)

مشاهدات: 457 | رتبه بندی:

 اساس کار سقف های نور (آسمان مجازی) تصویردار، برکیفیت آن استوار است. به همین منظور در تمامی مراحل کار سعی برآن شده است که از بالاترین کیفیت ممکن استفاده شود تا بتوان جلوه بی نظیر محصول را مشاهده نمود. این سقف های نور تصویردار، قابلیت ترکیب با معماری کلاسیک و مدرن را داشته و بر زیبایی آنها می افزاید. همچنین با انواع سقف ها از جمله سقف های یکپارچه کنافی، سقف های رابیتس، سقف های گچی و سقف های مشبک به راحتی ترکیب می شود .
طراحی سقف های نور شامل دو قسمت می باشد. بخش اول طراحی سازه سقف و شکل گیری، چیدمان و اتصالات آن، بخش دوم طراحی گرافیکی سقف و طرح اشکالی که بر روی آن چاپ می گردند

نظرات